Sintopbezoek: waar kinderdromen ECHT waar worden!!

Geschiedenis van Sint

de enige echte Sint boeken voor een bezoek in de provincie Antwerpen
Home

Over ons

Agenda

Fotopagina

Photos

Sintopbezoek in de Pers

contact

Guestbook

links

Het paard van de Sint

Geschiedenis van Sint

Sinterklaasliedjes

NIEUWS!!!!

Sinterklaas

Geschiedenis

Sint-Nicolaas werd in 270 geboren in Pataras (Klein-Azië). Hij stierf als bisschop Nicolaas van Myra op 6 december 340 in Myra en werd later vanwege zijn vele goede daden heilig verklaard. Al voor het jaar 1000 was hij één van de meest algemeen vereerde heiligen in de oosters en westerse kerk, een soort afspiegeling van de Christusfiguur.

In de middeleeuwen ontwikkelt zijn sterfdag zich tot het kinderfeest zoals we het nu kennen. Het begon met het kiezen van een bisschop en assistenten uit de arme kinderen van een stad. Deze kinderen kregen tot 'Onnozele Kinderen' (28 december) eten en cadeaus (onder meer schoenen).  Lange tijd was er in het protestantse Nederland grote weerstand tegen dit gebruik, met name vanwege de rooms-katholieke elementen. In een aantal Nederlandse plaatsen, waaronder Tiel, Grave en Alkmaar werden openbare Sint-vieringen zelfs verboden tot groot protest van de bevolking.

Het oudste bewijs van een echt Sinterklaasfeest is teruggevonden in een middeleeuwse Dordrechtse stadsrekening uit 1360. Later gaat men alle arme kinderen trakteren, wat zich dan langzaam ontwikkelt tot een algemeen volksgebruik, waarin schoeisel als vindplaats van snoep en geschenken een belangrijke rol gaat spelen. Tot de 17de eeuw werd er meer over Sint-Nicolaas gesproken en gezongen. Hij was bijvoorbeeld niet zichtbaar in het straatbeeld en kwam ook niet zomaar op huisbezoek. Hij was eerder een onzichtbare kindervriend, opvoeder en huwelijksmakelaar. Pas rond 1845 treedt hij op in het openbaar, gekleed in zijn bisschopskleren.  Uit deze tijd stammen ook de meeste van de Sinterklaasliedjes ('Zie ginds komt de stoomboot' staat bijvoorbeeld in 1851 in de versjesbundel 'St.-Nicolaas en zijn knecht' van J. Schenkman).
 
                                                    
een prent uit de versjesbundel van Schenkman: deze prenten zouden ook het uiterlijk van Sinterklaas en Zwarte Piet bepalen. Voor Schenkmans boek durfde Sinterklaas er wel eens helemaal anders uitzien

Nog later wordt hij vergezeld door Zwarte Piet, die de rol van bestraffer en boeman op zich neemt. Daarvoor was het eigenlijk Sinterklaas zélf die met de roe rondliep.

In België wordt het sinterklaasfeest bijna overal gevierd, maar toch is het niet algemeen. Zo wordt in de Westhoek en de Denderstreek op 11 november Sint-Maarten gevierd. In Mechelen bijvoorbeeld kent men op 11 november het Sinte Mette feest met heel eigen tradities.Ook dit feest heeft een Germaanse oorsprong: men bracht dankoffers en brandde reinigende vuren om de vruchtbaarheid van het land en vee te bevorderen. Nu is het in de eerste plaats een kinderfeest, maar de bijbehorende legendes wijken af van die van Sint-Nicolaas. Nog een verschil in culturen: in Vlaanderen en Nederland zit Sinterklaas doorgaans op een schimmel, maar in Wallonië is het gebruikelijker om hem af te beelden op een ezel.

In het friese stadje Grou kent men nog een andere sint namelijk Sint-Piter. Hij word gevierd op 21 februari en heeft de zaterdag daarvoor ook een aankomst per boot. Volgens de legende is Sin-Piter de broer van Sinterklaas en kregen ze een onenigheid waardoor Sint-Piter terug ging naar Spanje en pas op 21 februari terug was. Hij heeft ook een lange witte baard, draagt ook een mijter maar draagt geen rode tabberd enkel de witte albe en zijn staf is omwikkeld met rood en wit, en hij heeft net als Sinterklaas een zwarte knecht. Sint-Piter word enkel in Grou gevierd, Sinterklaas word in dit plaatsje zelfs niet gevierd. Voor wie meer wil weten over Sint-Piter: www.sintpiter.nl


LEGENDEN                                                          

De legenden over deze Sinterklaas zijn onuitputtelijk. Oudere lezers kennen ongetwijfeld deverhalen van de drie ingepekelde kinderen die Sinterklaas tot leven wekte, de drie zusters die hij van prostitutie weerhield, de drie schipbreukelingen die hij nog net wist op te vissen en de drie soldaten - bij keizer Constantijn ten onrechte aangeklaagd - die hij onder zijn bescherming nam.

Het cijfer drie is onlosmakelijk met Sinterklaas verbonden. De legenden vertellen dat hij
bijna alles drie keer deed. Hij las drie maal dezelfde teksten voor, hij hief steevast drie maal het
glas, hij bediende zich tijdens de maaltijden drie keer,enz.... .Deze vreemde voorkeur voor het cijfer
drie heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat Sinterklaas een groot verdediger van de
drievuldigheidsleer was. "Laten we alles doen ter ere van de Vader, van de Zoon en van de
Geest," zijn de enige woorden die van de heilige Nicolaas bewaard bleven.Sinterklaas in heel de wereld:

Sinterklaas wordt voornamelijk in Nederland en België gevierd, maar ook onze landgenoten in het buitenland worden niet vergeten in december

België

 
Sinterklaas tijdens zijn aankomst in Antwerpen voor ketnet in 2006

In België wordt het Sinterklaasfeest  op 6 december gevierd en heeft het feest een religieuzere betekenis dan in Nederland. Sinterklaas komt in verschillende steden aan, zit in winkelcentra of komt gewoon thuis. De traditie van het schoentje zetten blijft voortbestaan en op 6 december 's ochtends staat het speelgoed uitgestald.

Nederland


Sinterklaas bij zijn nationale intocht in Nederland voor de NPS in 2006

In Nederland viert men Sinterklaas op 5 december: de zogenaamde pakjesavond: hier doen ook volwassenen aan mee met surprises en gedichten. Sinterklaas is een heel groot feest in Nederland: de aankomst van de Sint word Nationaal uitgezonden op tv in een uitzending die tot de top van de kijkcijfers behoort.

Oost-Europade hongaarse versie: Mikulas

In Oost-Europa wordt op 5 december Sint-Nicolaas gevierd. Kinderen poetsen één van hun laarzen op en zetten deze in de vensterbank van hun slaapkamer. Ze laten het raam open om Sinterklaas naar binnen te laten. Elk kind krijgt twee poppetjes: een duiveltje omdat ze soms stout zijn en een Sint-Nicolaaspop omdat ze ook vaak lief zijn.

Zwarte klazen

        

een Krampus

In sommige landen heeft Sint zeer naaste familieleden aan het werk gezet. Het Duitse Oost-Friesland wordt bezocht door Sunnerklas en Ruprecht, en in Oostenrijk en Rome verschijnen angstaanjagende zwarte Klazen. In Oostenrijk heet hij Krampus, een griezelig heerschap met een bontjas en een duivelsmasker met een lange, rode tong. Krampus heeft een rieten mand bij zich waar hij vroeger stoute kindjes in stopte, nu is de mand alleen nog met snoep gevuld.

Zelfs in Nederland en met name op de waddeneilanden komen nog 'Sunderklazen' voor: luidruchtige jongelui, onherkenbaar vermomd en met verdraaide stemmen. Ze dwalen door de buurt, eten en drinken, jagen kleine kinderen de huizen in en vangen jonge meisjes.

Sintegreef

Met Halfvasten (in maart) wordt In Vlaanderen Sintegreef gevierd. De avond voor de naamdag van de Greef (=graaf) van Halfvasten mogen kinderen een mandje bij de schoorsteen zetten. De volgende dag is het mandje gevuld met chocola en een palmpasenhaantje.

Santa Claus of kerstmanSanta Claus

De Kerstman is in feite een afstammeling van onze Sinterklaas. Nederlanders die zich in 1611 in Nieuw Amsterdam (USA) vestigden, brachten Sint-Nicolaas mee als beschermheilige van het latere New York. Onze statige Sinterklaas veranderde door zijn optreden in allerlei boeken, verhalen en gedichten en toevoeging van elementen uit allerlei culturen, langzaam maar zeker in de goedlachse dikkerd met rendieren en slee zoals we hem nu kennen.

Joelman

Al sinds voorchristelijke tijden rijdt in Scandinavië rond de Kerst de Joelman in een slee met rendieren. Zijn aanwezigheid geeft aan dat mensen in het voorjaar weer heer en meester zullen worden over dieren en gewassen. De kerstman heeft hier toch ook wel wat gebruiken van overgenomen. de kerstman is dus een samensmelting van de Sinterklaastradities die door nederlandse immigranten in America kwam en de Joelman.

SpanjeIn het 'moederland' van Sinterklaas wordt een soortgelijk kinderfeest gevierd met Driekoningen (los tres reyes magos). Hierbij krijgen kinderen cadeautjes als ze lief zijn en steenkool als ze stout zijn.

GermanenGermaanse opeergod Wodan op zij achtbenig paard Sleipnir

De christelijke achtergrond verklaart misschien grotendeels het gedrag van onze Goedheiligman, maar zijn uiterlijk en veel van zijn attributen heeft de Sint te danken aan de oude Germaanse god Wodan. Deze reed hoog door de lucht en ging aan het eind van het jaar rond om mensen te belonen of te straffen voor hun gedrag. Hij had een lange felrode of asgrauwe baard en haren. Hij droeg een wijde wondermantel, een breedgerande hoed en hield een speer in zijn hand. Hij werd bijgestaan door zijn trouwe knecht Eckart en reed op de 8-potige schimmel Sleipnir.
Symboliek


Stoomboot:

Daar voelt hij zich thuis. Sint-Nicolaas redde in nood verkerende zeelieden en is naast beschermheer van scholieren, huwbare jeugd, kooplieden en reizigers ook patroon van de zeelieden. De stoomboot kwam erbij dankzij Jan Schenkman. Toen hij zijn versbundel schreef was de stoomboot modern.


Spanje:

 Uit Spanje kwamen vroeger veel luxe artikelen en lekkers vandaan (en nu dus nog in december).Denk maar aan de appelsienen en mandarijnen dit heeft alles met Spanje te maken.

 waarom komt Sinteklaas uit Spanje?? Dit is heel simpel: vroeger zei men Sinterklaas komt uit         een ver warm land. En Spanje was zowat het verste wat men zich kon inbeelden.Schimmel:

Geleend van de Germaanse god Wodan. En vroeger was het zo dat hooggeplaatste personen op een wit paard reden. Dus Sint-Nicolaas ook.


Mijter:

waarschijnlijk een 'verbastering' van een Frygische muts (een oosterse, godsdienstige hoofdbedekking), onder meer gedragen door bisschoppen


Staf:

symbool van de herdersstaf en kerkelijke macht 'Goedheiligman': Een verbastering van "goet-hylik man" (= "goed-huwelijks man"), een titel die Sint verdiende door te zorgen voor de bruidsschat van een paar arme meisjes.


Zwarte Piet:

Zoals iedereen wel weet werkt Sinterklaas niet alleen: hij wordt vergezeld door een knecht, Zwarte Piet, die de zak met cadeautjes draagt en door de schoorstenen kan kruipen om de pakjes in de schoenen van de kinderen te stoppen. Zijn herkomst is heel vaag: volgens bepaalde legendes was hij oorspronkelijk een demon die de door de heilige gedwongen werd om enkel goede daden te verrichten. Zo is er ook het verhaal over Piter, een Ethiopische wees die als slaaf na zijn vrijlating uit dankbaarheid bij de oude bisschop in dienst is gebleven. Een andere verklaring: tijdens de 17de en 18de eeuw vond de Europese adel het heel sjiek om een Moorse knecht of page in dienst te hebben. Kleine Italiaanse jongetjes deden lange tijd in het oude Europa dienst als schoorsteenvegers; ze kropen voor hun werk door de rookkanalen. Hiervoor hadden ze een roe nodig om de schoorsteen schoon te maken en een zak om al dat roet in te verzamelen. Wodan had ook steeds twee zwarte raven bij zich, ook hier zou er een verband zijn met Zwarte Piet. Het pietenpak is het pak van de 16de eeuwse pages.

Nicodemus:

De oorspronkelijke handlanger van Sinterklaas, een bijbelgeleerde die vooral 's nachts actief was. Omdat Nicolaas en Nicodemus tijdens de nachtelijke avonturentochten niet betrapt wilden worden, gaf Sinterklaas aan het manusje-doet-al de opdracht om zijn gezicht zwart te schilderen, dan zouden kinderen de pieterman (dit is: de knecht) niet herkennen en kon hij, als een duvel uit een doosje, tevoorschijn komen en weer verdwijnen.


de roe

Roe:

Berkentakken met bamboe of een lint eromheen, symbool van vruchtbaarheid en daarnaast handig om de schoorsteen schoon te maken (wat gezien Piets uiterlijk misschien niet de beste methode is). In deze tijd niet meer gebruikt tenzij enkel nog om de schoorsteen schoon te maken. De roe word al jaren verkeerdelijk aanzien als een slagwapen voor stoute kinderen.

Sint en Piet bij de schoorsteen

Schoorsteen:

Verbinding tussen mensen en de 'bovenwereld' waar geesten en goden wonen (volgens de Germanen tenminste).

Speculaasfiguren:

Ook wel 'Vrijers' genoemd, kreeg je er één, dan had je een aanbidder. Vroeger afbeeldingen van heiligen of van de Germaanse vruchtbaarheidsgodin Freia.
pepernoten: althans zo noomt iedereeen dit, strict gezien zijn dit eigenlijk kruidnoten

Pepernoten:

Wederom een symbool van vruchtbaarheid, vroeger werden ze met muntstukken gemengd die moesten herinneren aan de drie huwelijksbeurzen. In Belgie zijn de Chocolade munten nog steeds gekend. pepernoten zijn dan weer typisch Nederlands.


een marsepeinen stronk


Marsepein:

Amandelbrood met Indisch rietsuiker, in de Middeleeuwen als geneesmiddel gebruikt. Het wilde zwijn was een Germaans symbool van de jacht en werd in oude tijden regelmatig geofferd. Nadat de kerk dierenoffers verbood, werd het zwijn vervangen door zijn achterneefje: het marsepeinen varken.Suikergoed:

Vroeger vooral in de vorm van een hart. Net als de Vrijer een teken van een aanbidder.Chocolademunten:

Eén van de bekendste legenden over Sinterklaas vertelt dat hij 's nachts stiekem beurzen met goudstukken naar binnen gooide. Dit om te voorkomen dat een vader zijn dochters de prostitutie instuurde om aan geld te komen voor een goede bruidsschat.

Strooien:

liefst ongezien, ten teken van vrijgevigheid en bescheidenheid. Ook weer te herleiden naar de legende van de drie huwbare meisjes.Chocoladeletters:

vooral een Nederlandse traditie . Eetbare letters werden gebruikt op kloosterscholen in de Middeleeuwen om kinderen te leren schrijven. Zodra ze een letter goed konden schrijven, mochten ze als beloning de bijbehorende broodletter opeten. Een andere verklaring kan zijn dat in de 19de eeuw mensen de Sinterklaascadeaus bedekten met een laken. Hierbovenop legden ze de eerste letter (van brood) van het kind waarvoor de cadeaus waren bedoeld. Chocolade letters werden ergens in de 19de eeuw geintroduceerd. Tot die tijd werden de letters gemaakt van brood of banket. Germaanse kinderen kregen een runeteken cadeau bij hun geboorte, een initiaal voor geluk. Ook deze traditie wordt gezien als voorloper van de chocoladeletter.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Sintopbezoek. Sintopbezoek besteedt haar uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete website.Alle rechten van Sintopbezoek.com zijn voorbehouden. Niets van deze webpagina mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Sintopbezoek